Torus PakNews, press & videos

TORUS PAK®: UPPLÖSER MÅLTIDSVÄRDEKEDJAN

Länge var det enda sättet att förbereda en måltid att samla ingredienserna, laga maten och servera den. Våra förfäder hade inte möjlighet att ta vägen förbi affären på väg hem för att ordna kvällsmaten eller reservera bord på en fin restaurang.

Allteftersom samhället utvecklades ökade också behovet av matlagning i större skala. Vi ägnade oss åt jordbruk och började massproducera ingredienser, men våra möjligheter att servera måltider var fortfarande begränsade. Innan uppfinningen av Torus Pak® förpackningslösning, ledde måltidsvärdekedjan till en av två vägar.

VÄG 1: LAGAT PÅ BESTÄLLNING

Den mest självklara metoden som uppstod var att transportera stora mängder råvaror till en plats där människor samlas och sedan laga maten efter varje persons beställning. Det är exakt det som alltid gjorts, bara i större skala. I stället för att tända en eld, kunde vi sätta på ugnarna – och i stället för att laga mat för en eller några stycken kunde vi servera hundratals människor på en enda plats.

Varje måltid kunde serveras snyggt på ett fat, dock var matserviceföretag tvungna att hantera bortfall av varor som skadats eller förstörts under transport över långa avstånd, svinn efter beställda ingredienser som inte kunnat användas innan bäst före-datum, höga kostnader för fullt utrustat kök och professionell kock, och mycket tid för att förbereda varje måltid individuellt. Det var med andra ord en ineffektiv väg.

Cook-to-order

VÄG 2: MASSPRODUKTION

I och med industrisamhället utvecklade vi förmågan att producera alla typer av saker på en ännu större skala. Vi kunde konservera och frysa råvaror för att förbättra transporteffektivitet och öka hållbarheten, och tack vare innovativa tekniska förbättringar kunde vi servera fler och fler människor på en enda plats.

Således blev ännu ett alternativ för måltidsvärdekedjan tillgängligt: massproduktion. Den här nya vägen innebar att producera måltider i stora omgångar som sedan förpackades för leverans till matserviceföretag. Den här metoden ökade effektiviteten på fyra viktiga sätt:

  • eliminera förstöring av livsmedel som uppstår under transport av råvaror
  • dramatiskt öka hållbarheten på livsmedel
  • begränsa matsvinn genom förportionerade måltider
  • reducera kostnaden för att ha ett fullt utrustat kök, kock och annan professionell personal

Så det var en mycket effektivare lösning, men kunden var tvungen att äta måltiden direkt ur behållaren. Det enda alternativet var att vända behållaren och skrapa ut maten på en tallrik, vilket resulterade i en förvrängd och föga tilltalande servering.

 

VARFÖR ÄR SERVERINGEN VIKTIG?

Om du sitter hemma en kväll ensam och bestämmer dig för att äta framför TV:n kanske du inte bryr dig om ifall du äter direkt ur behållaren eller på en tallrik. Men servering betyder mycket för människor som äter måltider varje dag på platser som skolor, vårdhem, sjukhus och kriminalvårdsanstalter. Och många matserviceföretag, som t.ex. hotell och restauranger, värderar snygga och aptitretande serveringar högt.

LÖSNINGENS BÖRJAN

En metod som försöker lösa måltidsvärdekedjans dikotomi innebär att transportera frysta ingredienser istället för råa varor, som en kock sedan komponerar måltider av i ett kök. Men eftersom det är en ofullständig lösning, utgör det bara en dellösning.

Internationell forskning utförd av teknikföretaget Winnow visar att över 70 % av matsvinnet sker innan det ens når konsumentens tallrik. Råvaror måste transporteras långa sträckor från gården till distributören och köket. De blir ofta förstörda, stötta eller krossade, eller på annat sätt oanvändbara innan de når sitt slutmål. Men genom att transportera samma varor frysta, skyddas de mot att förstöras eller skadas under transporten.

Att transportera frysta ingredienser minskar således matsvinnet under transport, samtidigt som det är möjligt att skapa måltider serverade på tallrik. Fortfarande är det dock nödvändigt att en professionell kock sätter ihop ingredienserna till en (ofta överportionerad) måltid i ett fullt utrustat kök.

VARFÖR TVINGAS VI VÄLJA MELLAN EFFEKTIVITET OCH KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE?

Problemet är att gravitationen hindrar att ta ut måltiden överst ur förpackningen ordentligt, man måste äta direkt ur behållaren. Det känns lätt som att behöva äta ur hundens skål. Man kan alltid vända på behållaren och skrapa ut maten på en tallrik, men det blir en föga tilltalande servering. Men vad ska vi annars göra, eftersom gravitationen håller maten nere?

TORUS PAK® ÄR EN LÖSNING FÖR EN PERFEKT MEDELVÄG!

Torus Pak® kombinerar vägen för massproduktionens effektivitet med vägen för tillagning efter beställning och tallriksservering. Det är den ultimata lösningen för att slå ihop måltidsvärdekedjans vägar!

Hur går det till? Måltider tillagas i stora omgångar och packas sedan i portioner. Den eleganta lösningen för att få tallriksservering är att helt enkelt ta fram måltiden från botten istället för högst upp på behållaren!

Klicka här för att titta på en videodemonstration

Istället för att äta ur en behållare kan du tack vare Torus Paks patenterade teknik lägga den förpackade måltiden på en tallrik, ta bort det tunna överdraget på undersidan av måltiden och den övriga förpackningen för en snyggt serverad måltid.

HUR TORUS PAK® SKAPAR EN NY VÄRDEKEDJA

Torus Pak® är en lösning som upplöser den gamla etablerade måltidsvärdekedjans dikotomi genom att slå ihop dem på ett sätt som gör att man får de bådas fördelar – massproduktionens effektivitet och kostnadsbesparingar men också den tilltalande tallriksserveringen.

EN MER MILJÖVÄNLIG LÖSNING

En studie från svenska Kungliga Vetenskapsakademien konstaterade att de tre viktigaste tillagningsmetoderna (djupfryst, halvfärdiga rätter och hemlagat från grunden) ”visade relativt likartade miljöeffekter”. Men detta är inte hela historien – medan miljöpåverkan för de olika metoderna att laga mat på var nästan samma, är miljöpåverkan mindre tack vare minskat matsvinn när fryst färdiglagad mat används.

Heidelbergs universitetssjukhus satte detta på prov och upptäckte att när man ändrade från att laga mat på plats till att använda fryst färdigmat användes 30 % mindre livsmedel för att få samma resultat på tallriken.  Så om miljöpåverkan för att laga mat är nästa samma men du har 30 % mindre mat att laga för att få samma resultat, har du hittat en metod som är 30 % mer effektiv!

Att minska matsvinnet är ett i sig värdefullt mål. Enligt Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisationär ”konsumenternas matsvinn per capita 95-115 kg per år i Europa och Nordamerika”. Med så stort matsvinn kastar vi bort mat för nästan 900 miljarder euro per år.

Genom att skapa ett sätt att minska svinnet gör Torus Pak® det enklare att spara pengar, men bidrar också till att minska den negativa påverkan på miljön. Tvärtemot vad många tror bryts inte matavfall lätt ned på deponeringsanläggningar. Nedbrytning kräver luft och när avfallet slängs i plastpåsar och packas tätt tillsammans kan luften inte nå det.

Det värsta är att eftersom det organiska materialet inte kan brytas ned släpper det ifrån sig metan – en mycket mer kraftfull växthusgas än koldioxid. Med tanke på att konsumenterna i USA och EU låter cirka 1,3 miljarder ton mat gå till spillo varje år, ökas effekten!

Torus Pak® träder in för att förhindra detta genom att skapa en bättre väg.

Steg 1: Laga mat i stor skala i effektiva omgångar.
Steg 2: Portionera och förpacka dessa måltider med Torus Pak® patenterade teknik.
Steg 3: Snabbfrys för konservering och transport.
Steg 4: Leverera till matserviceföretag för tallriksservering till kunderna.

EN VERKLIGT OMSTÖRTANDE TEKNIK

Torus Pak® är en patenterad förpackningsteknik som gjort det möjligt för livsmedelsindustrin att omarbeta sin värdekedja genom att avsevärt förbättra effektiviteten och skapa en mer kostnadseffektiv lösning – samtidigt som en förstklassig servering och känsla av läcker hemlagad mat bibehålls!

_____________________

För ytterligare frågor, kontakta oss på europe@toruspak.com

För de senaste uppdateringarna om Torus Pak®, följ oss på Linkedin