Torus PakNews, press & videos

ARGUMENT FÖR MILJÖVÄNLIG PLAST

Plast finns i alla hav i världen, dels för att många länder saknar ordentlig infrastruktur för avfallshantering och dels för att den tål hårda marina miljöer oerhört bra. Problemet blir värre med tiden eftersom mer ständigt läggs till men sällan något tas bort eller upplöses. Enligt beräkningar av Världsekonomiskt forum kommer plasten i havet till 2050 att väga mer än fisken!  Det här är ett stort problem för det marina livet som kan trassla ihop sig i det och även förväxla det mat och konsumera det.

 

Bildreferens: Statista

PLAST KAN UPPENBARLIGEN VARA SKADLIG FÖR PLANETEN – MEN DET FINNS MER TILL HISTORIEN.

Det är klart (till skillnad från haven) att det marina livet och dess miljö skadas när haven fylls med plast. Lyckligtvis börjar människor bli medvetna om frågan. Eftersom mycket av det här plastavfallet kommer från livsmedelsförpackningar är det helt naturligt att människor, i ett försök att vara mer miljövänliga, gör sitt bästa för att begränsa sin användning av det.

Även om det är en lovvärd avsikt kan vi behöva titta på det ur ett annat perspektiv.

Människor tenderar att tro att vi gick över till att använda mer plastförpackningar bara för att de är billigare. De är billigare, men det finns andra goda skäl till att vi började förlita oss mer på plastförpackningar, nämligen:

  1. De är tåliga och skyddar mot föroreningar och väder och vind.
  2. De minskar matsvinn genom att bevara mat och öka hållbarheten.
  3. De är tunna och lätta vilket minskar utsläppen eftersom de inte nämnvärt ökar volymen eller mängden i transporter.

PLASTENS TOTALA MILJÖPÅVERKAN ÄR MINDRE ÄN ALTERNATIVA MATERIAL, SÅSOM SKRYMMANDE KARTONG OCH TUNG METALL.

  • Plastförpackningar används för att förvara och bevara mat under lagring och transport.
  • De skyddar maten mot den yttre miljön så att den hålls fri från skadedjur, mikrober och fuktighet. Utan det här skyddet är chansen större att mat skadas och blir oanvändbar.

Eftersom plast kan utformas till att vara hållbart utan att bli tungt behöver man inte transportera en massa extra volym. Det innebär att bränsleförbrukningen minskar, vilket sparar pengar och minskar utsläpp som är skadliga för miljön.

En förnuftig användning av plastförpackningar bevarar mat under transport, ökar dess hållbarhet, minskar livsmedelsförlust och matsvinn och kan fungera som ett medel för att ge information om rätt förvaring, hantering och beredning. Eftersom matavfall bidrar till klimatförändringar, vatten- och energiförbrukning, avskogning och förlust av biologisk mångfald är det lätt att se att allt vi gör för att mildra dessa effekter gör stor skillnad – och plastförpackningar bidrar till att göra det möjligt.

Denkstatt, ett konsultföretag inriktat på hållbarhet som analyserat effektivitet och energiflöden sedan 1993, publicerade 2017 en studie som kallas Hur förpackningar bidrar till att förebygga matsvinn. De kom fram till att ”även om förbättrade förpackningslösningar bidrar till ökade koldioxidutsläpp är koldioxidbesparingarna vid minskat matsvinn i de flesta fall mycket större.” Studien utgick från att inga förpackningar skulle återvinnas, men om de skulle återvinnas skulle koldioxidminskningen bli ännu större.

VILKA ÄR KÄLLORNA TILL PLASTFÖRORENING I HAVEN OCH HUR KAN VI MINSKA DEM?

Plast hamnar i havet av många olika skäl, såsom U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration visar i figuren nedan. Särskild hantering av plastavfall (särskilt återvinning, när det är möjligt) är uppenbarligen viktigt för att hålla haven fria från plast.

Bildreferens: NOAA

Även om konsumenterna i industriländerna producerar mest plastavfall är utvecklingsländer den största källan till plastavfallet som hamnar i havet. Det bästa sättet att hjälpa miljön är att förbättra återvinningen och avfallshanteringen över hela världen – särskilt i länder där infrastrukturen ännu saknas eller brister.

FN har lanserat kampanjer som World Conservation Monitoring Centre och Climate Resilience Initiative A2R i ett försök att definiera och adressera ekologiska frågor på utvecklingsområden.

PÅ TORUS PAK® TAR VI REDAN VÅRT ANSVAR SERIÖST OCH VÅR PLIKT ATT BEVARA MILJÖN ETT STEG LÄNGRE.

Generellt är plastförpackningar ett bättre alternativ för miljön än glas, metall och andra typer av förpackningar – men vissa alternativ är trots det bättre än andra. I ett försök att skapa den mest miljövänliga förpackningslösningen för färdigmat tittade vårt teknikerteam på olika alternativ för att hitta den optimala plastpolymern till Torus Pak®.

I en studie av tolv olika polymerer kom polypropen på första plats i livscykelanalysen, som är ett verktyg för att jämföra vilken påverkan   produktion, användning och kassering av förpackningar har på miljön. Det är därför vi använder polypropen i vår Torus Pak®.

PLASTFÖRPACKNINGAR BIDRAR TILL ATT MINSKA UTSLÄPPEN. HANTERING AV PLASTAVFALL ÄR EN MILJÖFRÅGA SOM MÅSTE LÖSAS.

I en tid där hoten mot miljön är allmänt utbredda är det viktigt att både enskilda människor och industrier gör ett försök att minimera de negativa effekterna av sina aktiviteter på miljön. Livsmedelsförpackningar av plast minskar matsvinn och koldioxidutsläpp – som båda bidrar till att minska den globala uppvärmningen.

 

KONTAKTINFORMATION:

För ytterligare frågor, kontakta oss på europe@toruspak.com

För de senaste uppdateringarna om Torus Pak®, följ oss på Linkedin